Privatlivspolitik


1. Privatlivspolitik hos TT-FOTO
1.1 Du skal være tryg som kunde hos TT-FOTO. Derfor behandler vi alle personoplysninger i henhold til persondataforordningen.
2. Dataansvarlig & kontaktoplysninger
2.1 TT-FOTO er dataansvarlig i relation til personoplysninger, hvilket behandles som angivet længere nede.
2.2 TT-FOTO cvr nr. 2527 3699 kan kontaktes på mobil 4010 7576, mail torben@tt-foto eller brev til Ketteholm 29, 2650 Hvidovre
3. Behandling af personoplysninger
3.1 Vi behandler følgende oplysninger: elevens navn, klasse og elevnummer. Forældrenes navn, adresse, postnr. & by, telefon og evt. e-mail. Ovenstående data er nødvendige for at indgå et kundeforhold med TT-FOTO. Uden personoplysningerne kan vi ikke registrere kunden og ordren kan ikke gennemføres.
3.2 Vi behandler ligeledes personoplysninger i form at portræt- eller gruppebillede.
4. Formålene, behandlingen og retsgrundlaget.
Personoplysninger Formål Behandlingsgrundlag
Oplysninger om eleven
- elevens navn
- skole og klasse
- elevnummer
Oplysninger om forældre
- navn
- adresse, postnr. og by
- telefon
- e-mail 1) Fremsende billeder
2) administrere kundeforholdet, herunder betaling og betjening.
3) Overholde gældende lovgivning om betaling og bogføring 1&2) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en aftale med dig før og efter fotografering.
3) Behandlingen er nødvendig for at overholde vores forpligtelse som dataansvarlig.
Portrætbilleder af ansatte og elever Fotografering Hvis du har bestilt forud:
Opfylde kontrakten med dig
Hvis ingen bestilling:
Behandlingen sker ved samtykke fra kunden
Gruppebilleder af ansatte og elever Fotografering Hvis du har bestilt forud:
Opfylde kontrakten med dig samt vores legitime interesse i at behandle oplysningen
Hvis ingen bestilling:
Behandlingen sker ved samtykke fra kunden
Elevbog med navn og klassebetegnelse Udlevering af elevbog til skolen Behandlingen sker på baggrund af samtykke
Gruppe- og portrætbilleder
(se afsnit 6.3). Personoplysningerne videregives til skolen til skolens interne formål Behandlingen sker ved samtykke fra kunden
5. Tilbagetrækning/fortrydelse af samtykke
5.1 Samtykke kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt
5.2 Samtykke kan ikke trækkes tilbage på allerede trykt/printet materiale
6. Modtagere af personoplysningerne
6.1 Billederne leveres til skolen. Hvis de undtagelsesvis sendes med post, så bruges oplysninger om navn og adresse af transportfirmaet.
6.2 Til trykning af elevbog videregives oplysninger om klassebillede, elevens klasse og navn.
6.3 Klasse- og portrætbilleder videregives til skolens interne formål på baggrund af dit samtykke.
7. Overførsel af personoplysninger til tredielande
7.1 Vi overfører ikke personoplysninger eller billeder til tredielande
8. Tidsperiode for opbevaring af personoplysningerne
8.1 Personoplysningerne gemmes så længe det er nødvendigt for at administrere betalingen. For at overholde bogføringsloven gemmes betalingsdata i op til 5 år.
8.2 Billeder af elever gemmes i op til 2 år. Vi har derfor praksis og rutine for at slette billeder hvert år.
8.3 Billeder af ansatte justeres ved skoleårets start i forbindelse med personalefotografering. Billeder af tidligere ansatte slettes i den forbindelse.
9. Dine rettigheder
9.1 Kunder hos TT-FOTO har iht til persondatalovgivningen ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod behandligen. Derudover har du ret til dataportabilitet, såfremt betingelserne i persondataforordningen er opfyldte.
9.2 Samtykke til at behandle personoplysninger kan på ethvert tidspunkt trækkes tilbage. Tilbagetrækning af samtykke har ingen betydning for lovligheden af vores behandling af personoplysninger forinden tilbagetrækningen. Tilbagetrækning af samtykke gælder ikke allerede trykt/printet materiale.
9.3 Ønsker du at bruge dine rettigheder, eller har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, så kan du kontakte os som, se afsnit 2.
9.4 Du har ret til at klage til tilsynsmyndigheden, der behandler klager over persondataforordningen. Datatilsynet kontaktes på adressen Borgergade 28 5.sal, 1300 Kbh. K. tlf. 3319 3200 eller mail: dt@datatilsynet.dk
10. Besvarelse af juridiske henvendelser og forebyggelse af skade
10.1 Vi kan tilgå, bevare og dele dine personoplysninger til besvarelse af en juridisk henvendelse (eksempelvis ransagningskendelser, retskendelse, indstævninger eller lignende) eller, hvis det er nødvendigt for at opdage, forhindre eller påtale svindel eller anden ulovlig aktivitet, beskytte os selv, dig eller andre brugere, herunder som en del af en efterforskning.
11. Ændring af denne privatlivspolitik
11.1 Hvis vi fortage ændringer i denne privatlivspolitik oplyses dette på hjemmesiden www.tt-foto.dk under ”privatlivspolitik. Såfremt ændringen kræver dit samtykke får du særskilt besked, hvor vi anmoder om dit samtykke.

Drag & Drop Website Builder